top of page

Danışman Hocamız

Resim1.jpg
Dr. Kâmil Karaçuha

Dr. Kâmil Karaçuha, sırasıyla 2017 ve 2018 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden mezun oldu. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgi ve Haberleşme Mühendisliği doktora programına başladı. 2021 yılında doktora derecesini aldı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesinde, sosyoloji lisansını tamamladı. Doktoradan mezun olduktan sonra 6 ay, İTÜ bünyesinde TÜBİTAK 1007 askeri projesinde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı. Kasım 2021 itibarı ile İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde doktora öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Otuzu aşkın makale ve on beş bildirisi bulunmaktadır. 

Çalışma Alanları

  • Elektromanyetik Kuramı

  • Elektromanyetik Dalgaların Saçılması

  • Anten Tasarımı

Aldığı Ödüller

  • Leopold Felsen Vakfı tarafından verilen “2021 Elektrodinamikte mükemmeliyet ödülü”

  • 2021 yılı en başarılı doktora tez ödülü

  • 2021 yılı yayın ödülü

bottom of page